Klachtenbehandeling

Leden van de MBOG zijn aangesloten bij de “Klachten Alternatieve Behandelwijzen”. De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (https://kab-koepel.nl) draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen.

Logo Klachten Alternatieve Behandelwijzen