Triskelion

Triskelion is de naam van mijn praktijk. Het duidt een drie-eenheid aan. Voor mij is dat conceptie – leven – dood. Dit heeft met gezondheid in al zijn facetten te maken.

Daarnaast heb ik als logo de structuur van Vitamine C, waarin geaccentueerd mijn familiewapen met de drie bollen. Vitamine C vind ik één van de mooiste vitamines voor de gezondheid van ons lichaam. Het heeft een belangrijke functie als antioxidant. Het is dus belangrijk voor de “schoonmaak” van ons lichaam. In hogere doseringen kan het een rol spelen bij mensen met kanker.