Werkwijze

De kern van een behandeling is het vinden van de correcte therapie. Dit is strikt individueel. Alleen de juiste behandeling bepaalt of een aandoening wel of niet succesvol te beïnvloeden is. Voorwaarde voor het vinden van de juiste behandeling is een gedetailleerd inzicht in de individuele patiënt. Omdat, gezien de tijd, niet alle gegevens van een patiënt in het eerste consult aan de orde kunnen komen, werk ik met een vragenlijst. Het geeft u de gelegenheid om van tevoren rustig over bepaalde vragen na te denken. Het is voor de behandeling van belang dat u de vragen zo zorgvuldig en volledig mogelijk beantwoordt. Hoe beter het beeld is dat ik van u krijg, des te beter we samen een passende behandeling kunnen vinden.
Na het maken van de 1e afspraak stuur ik u deze vragenlijst toe.

Het eerste consult duurt meestal 1,5 tot 2 uur. Aan de hand van de vragenlijst bespreken we de huidige klachten en uw vraag. Verder uiteraard de (medische) voorgeschiedenis, medicatiegebruik, de persoonlijkheid en de levensgeschiedenis; ieder persoon is nu het resultaat van zijn verleden en aanleg.

In een therapie moeten vaak meerdere stappen gezet worden. Daarom zal u meerdere keren terugkomen om te bespreken hoe het gaat, en om een volgende stap te zetten.

N.B.: Ik wil u er op wijzen dat complementaire geneeswijzen geen vervanging zijn voor de regulier gezondheidszorg.

Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat al uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ik vind het erg belangrijk dat elke patiënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.